Offentlig information

Her kan du læse, hvilke oplysninger om kontohavere og handler med CO2-kvoter, der er offentligt tilgængelige, og hvor du finder oplysningerne. 

 • Opdateret 18. juli 2019

Alle parter til FN’s Kyotoprotokol skal offentliggøre ikke-fortrolig information om alle de konti, der er i deres registre. Det gælder både for Danmark og EU, som også er part til FN’s Kyotoprotokol.

Offentligt tilgængelig information i EU's CO2-kvoteregister

Du kan finde offentlig information om kontohavere og transaktioner i EU’s CO2-kvoteregister via EU's Transaktionslog (EUTL) og EU’s miljøagentur (EEA)

Information om konti i Det Danske Kyoto-register offentliggøres på CO2-kvoteregisteret under Offentlige rapporter samt længere nede på denne side.

De oplysninger om kontohavere, der er offentligt tilgængelige, er:

 • Kontohavers navn, CVR-nummer, samt adresse.
 • For driftsledere og luftfartøjsoperatører offentliggøres endvidere navn og adresse på produktionsenhed, type af aktivitet, tilladelsesnummer og compliance status.
 • Oplysninger om antallet af allokerede kvoter, verificerede emissioner og returnerede kvoter.

Vær opmærksom på, at offentliggørelse af kontaktinformation kræver samtykke fra kontohavere.

Information om transaktioner er offentligt tilgængelige, men tidligst tre år efter, at en transaktion har fundet sted. Ifølge bilag XIV i EU’s registerforordning 389/2013 publicerer EUTL’en oplysninger om transaktioner, som er afsluttede senest den 30. april i et givet år, den 1. maj tre år efter.

Følgende oplysninger om transaktioner er offentligt tilgængelige:

 • Kontohavers navn og kontoidentifikator for den overførende konto og den erhvervende konto.
 • Kvoter eller kyoto-enheder, der indgår i transaktionen.
 • Transaktionsidentifikationskode.
 • Dato og tidspunkt for transaktionens afslutning.
 • Type af transaktion.

Af EU’s registerforordnings artikel 110 fremgår det, at følgende oplysninger, som indgår i EUTL’en, EU’s CO2-kvoteregister og andre Kyotoprotokol-registre, som udgangspunkt betragtes som fortrolige:

 • Beholdningen på alle konti.
 • Alle foretagne transaktioner.
 • Den entydige enhedsidentifikationskode for kvoterne og den entydige numeriske værdi af enhedsserienummeret på kyoto-enheder, som indgår i beholdningen eller påvirkes af en transaktion.

Du kan se priser på CO2-kvoter på markedsplatforme på nettet.

Priser på CO2-handler aftales mellem de involverede kontohavere og er ikke offentligt tilgængelig information. Erhvervsstyrelsen kender derfor ikke priserne på handlerne.

I nedenstående filer finder du ikke-fortrolig information om konti i Det Danske Kyoto-register. Det gælder blandt andet kontonavn og kontotype.

Oplysningerne om kontohavere og konti i Det Danske Kyoto-register opdateres løbende.

Den danske stat skal årligt sende en rapport til FN om beholdninger og bevægelser af kvoter og kyoto-enheder på konti i Det Danske Kyoto-register.

Hent tidligere års afrapporteringer herunder. Findes også under Offentlige rapporter CO2-kvoteregisteret:

 

Se årsrapporter fra 2009 til 2017 (xlsx)

Den danske stat skulle i 2015 også levere en rapport til FN for den første forpligtelsesperiode under Kyotoprotokollen (2008 – 2012) .

Rapportering af 2008-2012-perioden per 19-11-2015

Oversigt over hvilke kontotyper, der indeholder hvilke enheder:  

Driftslederbeholdningskonti

EUA, CER, ERU

Luftfartsoperatørbeholdningskonti

EUA, AEUA, CER, ERU

Personbeholdnings- og handelskonti i EU-registeret

EUA, AEUA, CER, ERU

Personbeholdningskonti i Kyoto-registeret

CER, ERU, RMU

Nationale beholdningskonti EU-registeret

EUA, AEUA, CER, ERU

Nationale beholdningskonti Kyoto-registeret

CER, ERU, RMU, tCER, lCER

 

Kontakt Team CO2-Kvoteregistret

I normal arbejdstid:

Mandag - Torsdag kl. 8.30-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00

Læs om Nødtelefon - må kun benyttes i yderst kritiske tilfælde.