Hvidvask

Nyborg ErhvervsRevision ApS Registrerede Revisorer

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Nyborg ErhvervsRevision ApS Registrerede Revisorer

  • 17. juni 2022
  • Nyborg ErhvervsRevision ApS Registrerede Revisorer
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens §§ 7, stk. 1 og 8, stk. 1, traf Erhvervsstyrelsen den 17. juni 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Nyborg ErhvervsRevision ApS Registrerede Revisorer, CVR-nr. 30546792.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Nyborg ErhvervsRevision ApS Registrerede Revisorer ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.