Hvidvask

NU-REVI STATSAUTORISERET REVISOR

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende NU-REVI STATSAUTORISERET REVISOR

  • 11. april 2022
  • NU-REVI STATSAUTORISERET REVISOR
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 11. april 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende NU-REVI STATSAUTORISERET REVISOR, CVR-nr. 29839328.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog desuden påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af udvalgte kundesager kunne konstatere, at virksomheden i to tilfælde ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere kundens reelle ejeres identitetsoplysninger.

Virksomheden modtog ligeledes påbud for i syv tilfælde ikke at have foretaget en risikovurdering af det enkelte kundeforhold, samt påbud for i syv tilfælde ikke at have kontrolleret om kunden, kundens reelle ejere er en politisk eksponeret person eller en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.