Hvidvask

NORMALEX ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende NORMALEX ApS

  • 14. februar 2022
  • NORMALEX ApS
  • Udbydere af c/o-adresser og virtuelle kontorhoteller

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 14. februar 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende NORMALEX ApS, CVR-nr. 29424489.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog et påbud for ikke at have foretaget en risikovurdering af det enkelte kundeforhold på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering.

Virksomheden modtog et påbud for ikke at have gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge virksomhedskundernes ejer- og kontrolstruktur.

Virksomheden modtog endvidere et påbud for ikke at have foretaget kontrol af, om kunderne er politiske eksponerede personer (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

Herudover modtog virksomheden et påbud for at sikre, at virksomheden har forretningsgange til at afgøre, om en kunde er en politisk eksponeret person (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.