Hvidvask

NETREGN ApS, RAB Revision ApS og REGNEZONE ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende NETREGN ApS, RAB Revision ApS og REGNEZONE ApS

  • 6. januar 2020
  • NETREGN ApS, RAB Revision ApS og REGNEZONE ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 6. januar 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende NETREGN ApS, CVR-nr. 26866146, RAB REVISION ApS, CVR-nr. 30492366 og REGNEZONE ApS, CVR-nr. 31060907.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at NETREGN ApS, RAB Revision ApS og REGNEZONE ApS ikke havde udarbejdet tilstrækkelige risikovurderinger eller tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller, hvorfor virksomhederne blev påbudt at opdatere materialet, så det lever op til kravene i hvidvaskloven.

RAB REVISION ApS og REGNEZONE ApS modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at RAB REVISION ApS i to tilfælde, og REGNEZONE ApS i tre tilfælde, ikke rettidigt havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere nogle virksomhedskunders reelle ejeres identitetsoplysninger.

Erhvervsstyrelsen konstaterede desuden, at NETREGN ApS havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask. Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om NETREGN ApS, har overtrådt hvidvasklovens § 58, stk. 1.