Hvidvask

Nejstgaard & Vetlov, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Nejstgaard & Vetlov, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

  • 18. marts 2022
  • Nejstgaard & Vetlov, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 18. marts 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Nejstgaard & Vetlov, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 12868693.

Virksomheden modtog et påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af udvalgte kundesager kunne konstatere, at virksomheden i et tilfælde ikke har gennemført skærpede kundekendskabsprocedurer.

Virksomheden modtog et påbud for i fem tilfælde ikke at have opbevaret oplysninger indhentet i forbindelse med gennemførelse af kundekendskabsprocedurer.

Herudover modtog virksomheden en påtale for i to tilfælde ikke have indhentet og kontrolleret en virksomhedskundes reelle ejeres identitetsoplysninger rettidigt.