Hvidvask

MOMENTUM REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende MOMENTUM REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS

  • 25. november 2021
  • MOMENTUM REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 25. november 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende MOMENTUM REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet således, at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog en påtale for manglende opbevaring af oplysninger indhentet i forbindelse med gennemførelse af kundekendskabsprocedurer, herunder identitets- og kontroloplysninger og kopi af foreviste legitimationsdokumenter.