Hvidvask

MK ReVision & Regnskab ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende MK ReVision & Regnskab ApS

  • 10. august 2020
  • MK ReVision & Regnskab ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1, § 8, stk. 1 og § 58, stk. 1, traf Erhvervsstyrelsen den 10. august 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende MK ReVision & Regnskab ApS, CVR-nr. 25171039.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at MK ReVision & Regnskab ApS ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover virksomheden om at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at MK ReVision & Regnskab ApS havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.