Hvidvask

MBA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende MBA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

  • 24. februar 2022
  • MBA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 traf Erhvervsstyrelsen den 24. februar 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende MBA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. 33150482.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.