Hvidvask

Mama I Made IT ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Mama I Made IT ApS

  • 16. februar 2022
  • Mama I Made IT ApS
  • Udbydere af c/o-adresser og virtuelle kontorhoteller

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 16. februar 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Mama I Made IT ApS, CVR-nr. 37342343.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Mama I Made It ApS modtog et påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke kunne fremvise sine forretningsgange til afgørelse af, om en kundes reelle ejer er politisk eksponeret person, nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

Mama I Made It ApS modtog ligeledes et påbud for ikke at have vurderet og hvor relevant indhentet oplysninger om forretningsforbindelsers formål og tilsigtet beskaffenhed.