Hvidvask

Mads Myrtue Thomsen, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Mads Myrtue Thomsen, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

  • 8. juni 2022
  • Mads Myrtue Thomsen, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 traf Erhvervsstyrelsen den 8. juni 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Mads Myrtue Thomsen, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. 28663838, vedrørende overholdelse af hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover virksomheden at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.