LRAIC fastnet - Modelarbejde

Revision af samt årlig opdatering af LRAIC-modellen for fastnet. Materiale fra tidligere revisioner eller udbygninger kan fremsendes ved anmodning.

  • Opdateret 24. marts 2022

Materiale vedrørende revision af LRAIC-fastnetmodellen i 2019-2020 (endelig model)

Grundet LRAIC R-modellens størrelse er det ikke muligt at uploade den på hjemmesiden. For adgang kontakt venligst Søren Aagaard: [email protected] 

Metodepapir (Model Reference Paper) model 2019-2020

Årlig opdatering af LRAIC-modellen

Nedenstående skabelon skal benyttes i forbindelse med de kommende opdateringer af LRAIC-fastnetmodellen. Erhvervsstyrelsen har i maj 2018 afsluttet høring og offentligtgjort en opdateret dokumentation som beskriver opdateringsarket.

Tidligere dokumentation fra 2014

Materiale vedrørende geografisk tilpasning af LRAIC-fastnetmodellen i 2017

Erhvervsstyrelsens LRAIC-fastnetmodel blev i 2017 tilpasset, således at det er muligt at fjerne områder, hvor TDC ikke er forpligtet til at tilbyde adgang til selskabets fibernet. Tilpasningen gør det muligt at fjerne områder fra omkostningsbasen for punkt-til-punkt (P2P) fibernet.

Materiale vedrørende revision af LRAIC-fastnetmodellen i 2012-2014

Endelig model

Tredje udkast til model

Andet udkast til model

Første udkast til model

Metodepapir (Model Reference Paper)

Modern Equivalent Asset (MEA) analyse

Branchemøde den 23. januar 2013