Prisregulering

Erhvervsstyrelsen kan i en markedsafgørelse pålægge teleselskaber med stærk markedsposition en forpligtelse om priskontrol med henblik på at regulere selskabernes engrospriser.

Til dette formål anvender Erhvervsstyrelsen priskontrolmetoderne; langsigtede gennemsnitlige differensomkostninger (LRAIC-metoden), historiske omkostninger, slutbrugerprisen med fradrag og krav om rimelige priser.

På disse siden kan du læse mere om Erhvervsstyrelsens prisregulering efter de forskelle priskontrolmetoder. Du kan også læse om TDC's regulatoriske regnskaber og styrelsens prisklemmetilsyn.