Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Prisregulering

Erhvervsstyrelsen kan i en markedsafgørelse pålægge teleselskaber med stærk markedsposition en forpligtelse om priskontrol med henblik på at regulere selskabernes engrospriser.

Til dette formål anvender Erhvervsstyrelsen priskontrolmetoderne; langsigtede gennemsnitlige differensomkostninger (LRAIC-metoden), historiske omkostninger, slutbrugerprisen med fradrag og krav om rimelige priser.

På denne siden kan du læse mere om Erhvervsstyrelsens prisregulering efter de forskelle priskontrolmetoder. Du kan også læse om TDC's regulatoriske regnskaber og styrelsens prisklemmetilsyn.

LRAIC mobil.

Erhvervsstyrelsen har siden 2008 årligt fastsat maksimalpriser efter LRAIC-metoden på mobilområdet.

LRAIC fastnet

Erhvervsstyrelsen har siden 2002 årligt fastsat maksimalpriser efter LRAIC-metoden på fastnetområdet.

Øvrig priskontrolmetoder

Udover de årlige LRAIC-prisafgørelser, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelser med relation til priskontrol efter metoderne "slutbrugerprisen med fradrag", "krav om rimelige priser" og "historiske omkostninger".

Prissætning af VULA

Erhvervsstyrelsen har den 20. december 2012 truffet endelige prisafgørelse for virtuel ubundtet netadgang til kobber (VULA).

Regulatoriske regnskaber

TDC er på en række af de regulerede engrosmarkeder pålagt en forpligtelse om at anvende et omkostningsregnskabssystem som støtte til forpligtelsen om priskontrol.

Prisklemmetilsyn

Erhvervsstyrelsen fører løbende tilsyn med, om der er prisklemmer på det danske bredbåndsmarked. Styrelsen har til brug herfor udarbejdet et beregningsværktøj. Baggrunden for iværksættelse af tilsynet har været Erhvervsstyrelsens konkurrencemarginmodel.