Hvidvask

Lokalt Liebhaveri ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Lokalt Liebhaveri ApS

  • 16. november 2020
  • Lokalt Liebhaveri ApS
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 16. november 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Lokalt Liebhaveri ApS, CVR-nr. 36940921.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer ved etablering af forretningsforbindelsen, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke rettidigt havde kontrolleret kundens identitetsoplysninger ved forretningsforbindelsens etablering.