Hvidvask

Lokalbolig Hørsholm ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Lokalbolig Hørsholm ApS

  • 15. april 2020
  • Lokalbolig Hørsholm ApS
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 15. april 2020
afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Lokalbolig Hørsholm ApS,
CVR-nr. 33360355.

Lokalbolig Hørsholm ApS modtog et påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige
kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgang af
nogle kundesager kunne konstatere, at Lokalbolig Hørsholm ApS i to tilfælde ikke har
gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere kundernes identitetsoplysninger.