Hvidvask

LINTRUP & NORGART A/S

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende LINTRUP & NORGART A/S

  • 5. januar 2022
  • LINTRUP & NORGART A/S
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 5. januar 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende LINTRUP & NORGART A/S,  CVR-nr. 28969422. 

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet således, at det lever op til kravene i hvidvaskloven. 

Virksomheden modtog et påbud om at gennemføre rimelige foranstaltninger for at kontrollere de reelle ejeres identitet i et kundeforhold. Virksomheden modtog også et påbud om at kontrollere om kunden er en politisk eksponeret person, nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person i et kundeforhold. 

Virksomheden modtog en påtale for ikke rettidigt at have kontrolleret identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde i et kundeforhold.  

Virksomheden modtog en påtale for ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere de reelle ejere i to kundeforhold.  

Virksomheden modtog en påtale for ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge ejer- og kontrolstrukturen i et kundeforhold.  

Afslutningsvist modtog virksomheden en påtale for ikke rettidigt at have kontrolleret om kunden er en politisk eksponeret person, nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.