Hvidvask

LEJENREGNSKABSCHEF.DK ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende LEJENREGNSKABSCHEF.DK ApS

  • 17. januar 2022
  • LEJENREGNSKABSCHEF.DK ApS
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 17. januar 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende LEJENREGNSKABSCHEF.DK ApS, CVR-nr. 30563670.

Erhvervsstyrelsen påbød LEJENREGNSKABSCHEF.DK ApS at opdatere sin risikovurdering, så den lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen påbød endvidere LEJENREGNSKABSCHEF.DK ApS at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, så de lever op til kravene i hvidvaskloven.

LEJENREGNSKABSCHEF.DK ApS modtog et påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgang af kundesagerne kunne konstatere, at LEJENREGNSKABSCHEF.DK ApS ikke har gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere kundernes reelle ejeres identitetsoplysninger samt klarlægge ejer- og kontrolstrukturen.

Virksomheden kunne hertil ikke fremvise sine forretningsgange til af afgørelse af, om en kundes reelle ejer er politisk eksponeret person, nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

LEJENREGNSKABSCHEF.DK ApS modtog ligeledes et påbud for ikke at have vurderet og hvor relevant indhentet oplysninger om forretningsforbindelsers formål og tilsigtet beskaffenhed.