Hvidvask

Lars Elbæk ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Lars Elbæk ApS

  • 4. september 2020
  • Lars Elbæk ApS
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 4. september 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Lars Elbæk ApS, CVR-nr. 29428107.

Virksomheden modtog påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen ved gennemgangen af en række kundesager kunne konstatere, at virksomheden i nogle tilfælde ikke rettidigt havde kontrolleret kunders identitetsoplysninger.