Hvidvask

Laksø Ejendomme ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Laksø Ejendomme ApS

  • 12. januar 2021
  • Laksø Ejendomme ApS
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 12. januar 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Laksø Ejendomme ApS, CVR-nr. 30806859.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Laksø Ejendomme ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Laksø Ejendomme ApS modtog ligeledes påtale for ikke rettidigt at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af kundesager kunne konstatere, at virksomheden i tre tilfælde ikke rettidigt havde foretaget kontrol af kundens identitetsoplysninger fra en pålidelig og uafhængig kilde ved indhentelse af f.eks. kørekort eller pas.