Hvidvask

L.A. REVISION ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende L.A. REVISION ApS

  • 27. januar 2022
  • L.A. REVISION ApS
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 27. januar 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende L.A. REVISION ApS, CVR. 17022970.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet således, at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke i alle tilfælde havde gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer.

Virksomheden modtog et påbud for i fire tilfælde ikke at have foretaget kontrol af, om kunderne er politiske eksponerede personer (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person. Herudover modtog virksomheden en påtale for i fem tilfælde ikke at have foretaget denne kontrol rettidigt.

Virksomheden modtog ligeledes et påbud for i ét tilfælde ikke at have indhentet og kontrolleret en virksomhedskunders reelle ejeres identitetsoplysninger. Virksomheden modtog ligeledes en påtale for i seks tilfælde ikke at have indhentet og kontrolleret reelle ejeres identitetsoplysninger rettidigt.

Virksomheden modtog et påbud for i ét tilfælde ikke at have gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge virksomhedskundernes ejer- og kontrolstruktur. Virksomheden modtog endvidere et påbud for i ét tilfælde ikke at have foretaget løbende overvågning af en etableret forretningsforbindelse.

Virksomheden modtog et påbud for i ét tilfælde ikke at have foretaget en risikovurdering af det enkelte kundeforhold på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering. Endvidere modtog virksomheden en påtale for i seks tilfælde ikke at have foretaget en risikovurdering af det enkelte kundeforhold rettidigt.

Virksomheden modtog en påtale for i ét tilfælde ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere virksomhedskundernes identitetsoplysninger. Virksomheden modtog herudover en påtale for i to tilfælde ikke at have noteret og opbevaret resultater af foretagne undersøgelser efter at have identificeret usædvanlige forhold i relation til en kundesag.