Hvidvask

Kvist Revision ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Kvist Revision ApS

  • 2. februar 2021
  • Kvist Revision ApS
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 2. februar 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Kvist Revision ApS, CVR-nr. 38818724.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet således, at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Kvist Revision ApS modtog et påbud for ikke at have gennemført og sikret tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i flere tilfælde ikke havde kontrolleret en kundes identitetsoplysninger og i flere tilfælde ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge en virksomhedskundes ejer- og kontrolstruktur, samt ikke indhentet og kontrolleret den/de reelle ejeres identitetsoplysninger.

Virksomheden modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i nogle tilfælde ikke havde kontrolleret en kundes identitetsoplysninger og i nogle tilfælde ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge en virksomhedskundes ejer- og kontrolstruktur, samt ikke indhentet og kontrolleret den/de reelle ejeres identitetsoplysninger.