Hvidvask

Kvist Revision. ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Kvist Revision. ApS

  • 29. januar 2021
  • Kvist Revision. ApS
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 29. januar 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Kvist Revision. ApS, CVR-nr. 36495928.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet således, at det lever op til kravene i hvidvaskloven.