Hvidvask

Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

  • 17. juni 2022
  • Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 17. juni 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 36717785.


Virksomheden modtog en påtale for ikke omgående at have underrettet Hvidvasksekretariatet ved viden om, mistanke eller rimelige grund til at formode at en transaktion, midler eller aktivitet har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, jf. hvidvasklovens § 26, stk. 1.