Krav til udenlandske leverandører ved afvikling af industrisamarbejde

Når udenlandske leverandører skal afvikle deres forpligtelse til industrisamarbejde gælder en række særlige krav.