Hvidvask

KRAER ERHVERV ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende KRAER ERHVERV ApS

  • 4. oktober 2021
  • KRAER ERHVERV ApS
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 4. oktober 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende KRAER ERHVERV ApS, CVR-nr. 30197623.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af en kundesag kunne konstatere, at virksomheden ikke havde kontrolleret om en kunde er en politisk eksponeret person.

Virksomheden modtog påtaler for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i 3 tilfælde ikke havde kontrolleret en virksomhedskundes reelle ejeres identitetsoplysninger, en påtale for i 7 tilfælde ikke rettidigt at have klarlagt en kundes ejer- og kontrolstruktur og en påtale for i 7 tilfælde ikke rettidigt at have kontrollerer om en kunde er en politisk eksponeret person.

Virksomheden modtog endvidere en påtale for ikke rettidigt at have kontrolleret én kundes identitetsoplysninger.