Hvidvask

KPMG P/S

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende KPMG P/S

  • 13. maj 2020
  • KPMG P/S
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 13. maj 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende KPMG P/S, CVR-nr. 25578198.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at KPMG P/S ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, jf. hvidvasklovens § 7, stk. 1, på tidspunktet for kontrolbesøget. Virksomheden har efterfølgende bragt overtrædelsen til ophør, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.

Virksomheden modtog endvidere en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen kunne konstatere, at virksomheden i enkelte kundesager ikke havde indhentet identitetsoplysninger og gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitetsoplysninger.