Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Kønsfordeling i ledelsen

Efterlevelse af måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning.

I december 2012 blev der indført regler om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder. Det betyder, at de største virksomheder i Danmark skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i deres øverste ledelsesorgan. Virksomhederne skal også udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Formålet er at skabe reel fremgang i antallet af kvinder i virksomhedernes ledelse.

Erhvervsstyrelsen foretager en årlig evaluering af virksomhedernes redegørelse for deres måltal og politik. Desuden vil styrelsen følge udviklingen i kønsfordelingen i virksomheders øverste ledelse i form af statistikrapporter baseret på udtræk fra selskabsregistreret og relevante undersøgelser.

Vejledninger om måltal og politik for kønssammensætningen

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom:

Rapport om køn

Med indførelsen af regler om måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, er de største danske virksomheder blevet forpligtet til at opstille måltal for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øverste ledelsesorgan og til at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Herudover er virksomhederne blevet forpligtet til at redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for hvorfor virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning samt til at redegøre for den udarbejdede politik.

Virksomheder med kalenderåret som regnskabsår har med årsrapporten for 2013 afrapporteret om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning for første gang.

Erhvervsstyrelsen vil foretage en årlig evaluering af virksomhedernes afrapporteringer ved at gennemgå årsrapporter for de omfattede virksomheder.

 

Rapport om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen for regnskabsåret 2016 indgår i Evaluering af lov om måltal og politikker (pdf)

Undersøgelser af kønsfordelingen

Erhvervsstyrelsen følger udviklingen i kønsfordelingen i virksomheders øverste ledelse.

Herunder kan du finde statistikrapporter baseret på udtræk fra selskabsregistreret og relevante undersøgelser om kønsfordelingen i danske virksomheder.

Evaluering om måltal for kvinder i virksomheders ledelser

Erhvervsstyrelsen har i december 2017 offentliggjort en evaluering af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder.

Læs evalueringen her: