Hvidvask

Kaj Klinkby Holding ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Kaj Klinkby Holding ApS

  • 18. august 2021
  • Kaj Klinkby Holding ApS
  • Kunstbranchen

Resumé

På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1, traf Erhvervsstyrelsen den 18. august 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Kaj Klinkby Holding ApS, CVR-nr. 32593798.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Kaj Klinkby Holding ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, så det lever op til kravene i hvidvaskloven.