Hvidvask

JL REGNSKAB, OUTRUP ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven JL REGNSKAB, OUTRUP ApS

  • 25. marts 2022
  • JL REGNSKAB, OUTRUP ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 traf Erhvervsstyrelsen den 25. marts 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende JL REGNSKAB, OUTRUP ApS, CVR-nr.81508119.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.