Hvidvask

JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab

  • 1. februar 2022
  • JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 1. februar 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR. 55399719.

Virksomheden modtog et påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgang af kundesager kunne konstatere, at virksomheden i 10 tilfælde ikke havde gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer idet virksomheden ikke havde kontrolleret om en kunde var en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

Virksomheden modtog påtaler for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af kundesager kunne konstatere, at virksomheden i tre tilfælde ikke rettidigt at havde kontrolleret identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde i et kundeforhold rettidigt.

Virksomheden modtog en påtale for i seks tilfælde ikke rettidigt at have indhentet og kontrolleret de reelle ejeres identitetsoplysninger, så virksomheden med sikkerhed ved, hvem den eller de reelle ejere er.

Virksomheden modtog desuden påtale for i tre tilfælde ikke rettidigt at have foretaget en risikovurdering af det enkelte kundeforhold på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering rettidigt.

Virksomheden modtog endelig en påtale i ét tilfælde for ikke at have opbevaret oplysninger indhentet i forbindelse med opfyldelse af kravene om kundekendskabsprocedurer, herunder identitets- og kontroloplysninger og kopi af foreviste legitimationsoplysninger.