Hvidvask

J. O. Revision ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende J. O. Revision ApS

  • 13. april 2022
  • J. O. Revision ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 13. april 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende J. O. Revision ApS, CVR-nr. 42065358.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.