Hvidvask

The Italian Chamber of Commerce in Denmark

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende The Italian Chamber of Commerce in Denmark

  • 14. februar 2022
  • The Italian Chamber of Commerce in Denmark
  • Udbydere af c/o-adresser og virtuelle kontorhoteller

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 14. februar 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende The Italian Chamber of Commerce in Denmark, CVR-nr. 33326432.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundeskabsprocedurer ved etablering af forretningsforbindelsen, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af udvalgte kundesager kunne konstatere, at virksomheden i et tilfælde ikke rettidigt havde kontrolleret kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger fra en pålidelig og uafhængig kilde, og påtale for i tre tilfælde ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere en kundes reelle ejeres identitetsoplysninger samt påtale for i et tilfælde ikke rettidigt at have klarlagt en kundes ejer- og kontrolstruktur.

Virksomheden modtog herudover en påtale for i fire tilfælde ikke rettidigt at have foretaget kontrol af, om kunderne er politiske eksponerede personer (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.