Hvidvask

INFRASAM ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende INFRASAM ApS

  • 9. september 2021
  • INFRASAM ApS
  • Kunstbranchen

Resumé

På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 traf Erhvervsstyrelsen den 9. september 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende INFRASAM ApS, CVR-nr. 10038766.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at INFRASAM ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover virksomheden at udarbejde skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.