Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Information til virksomheder ved eksport

Ved eksport af varer og serviceydelser kan der være særlige nationale regler i de andre EU-/EØS-lande. Det gælder både ved fysisk salg og ved e-handel. 

Nedenfor kan du finde information om, hvor der er hjælp at hente til afklaring af konkrete spørgsmål til regler.

Regler ved eksport via e-handel

Der er stort eksportpotentiale i grænseoverskridende handel via internettet. Når det handler om e-handel, har EU/EØS-landene en del fælles lovgivning, men markedet er fortsat karakteriseret ved en række nationale særregler. Der kan fx være forskellige regler på områderne for domæner, betalingstjenester, forsendelse, sprog, skat/moms, markedsføring, certificering, forbrugerrettigheder, og køberet.

Som virksomhed kan det være nyttigt at vide, på hvilke områder reglerne stort set er ens, og hvor man skal være ekstra opmærksom. Derfor er der i regi af strategien for Danmarks digitale vækst etableret et e-handelscenter, der bl.a. vejleder om online salg og regulering i EU.

Læs mere om E-handelscentret her

Regler for eksport af varer

For mange varer findes der fælles regler og standarder på tværs af hele EU. Men på en del områder er der ikke vedtaget fælles regler. Det betyder, at EU-landene på disse områder har mulighed for at lave deres egne regler, som kun er indført i de enkelte EU-lande. Nationale regler bunder normalt i, at de forskellige lande gerne vil tage nogle særlige nationale hensyn. Det kan for eksempel være hensyn til menneskers liv og sundhed, til arbejdsforhold eller til miljø.

For at finde ud af, hvilke regler dit produkt skal leve op til på de markeder, som du ønsker at eksportere til, kan du kontakte de såkaldte ”produktkontaktpunkter” i de andre EU-lande. Produktkontaktpunkterne assisterer med at afklare gældende nationale regler på vareområdet og er gratis at bruge. Hvert land er via forordningen for gensidig anerkendelse forpligtet til at stille et produktkontaktpunkt til rådighed.

Du kan læse mere og finde kontaktoplysninger til de enkelte EU-landes produktkontaktpunkter på Europa-Kommissionens hjemmeside.

Du kan også kontakte Erhvervsstyrelsens Indre Markeds Center på , hvis du har spørgsmål til nationale særregler  ved eksport af dit produkt til andre EU-lande.

Liste over produktkontaktpunkterne i de andre EU-lande

Regler ved eksport af serviceydelser

En serviceydelse baserer sig ikke på en fysisk vare, men kan fx være rejser og arrangementer, undervisnings- og konsulentydelser samt byggeri og håndværk. Når du sælger serviceydelser til andre EU-lande, er en del regler de samme på tværs af landene. Men ofte har enkelte lande også særlige regler, og der kan være forskellige krav til fx uddannelse og erhvervserfaring hos medarbejdere for at levere en serviceydelse i forskellige lande.

Hvis du som virksomhed har behov for at vide, hvilke særlige ting du skal være opmærksom på ved levering af serviceydelser til et andet EU-land, kan du kontakte de såkaldte ”kvikskranker” i de forskellige EU-lande. Kvikskrankerne hjælper med at afklare nationale regler på serviceområdet og er gratis at bruge. Hvert land er via Servicedirektivet forpligtet til at stille en kvikskranke til rådighed.

Du kan læse mere og finde kontaktoplysninger til de enkelte EU-landes kvikskranker på Europa-Kommissionens hjemmeside.

Du kan også kontakte Erhvervsstyrelsens Indre Markeds Center på , hvis du har spørgsmål til nationale særregler  ved eksport af din serviceydelse til andre EU-lande.