EU’s industrialliancer og matchmaking

Hvis din virksomhed beskæftiger sig med brint, lavemissionsindustri, råstoffer eller industrielle data og cloud kan deltagelse i Europa-Kommissionens industrialliancer og matchmaking forløb være noget for dig. Call of interest for deltagelse i matchmaking forløb offentliggøres også her.

  • Opdateret 16. september 2020

Europa-Kommissionen offentliggjorde d. 10. marts 2020 sin strategi for EU’s industripolitik: En ny industristrategi for Europa. Strategien sigter mod at forbedre EU’s konkurrenceevne samt styrke omstillingen til en digital og klimaneutral økonomi. 

Industripolitik i EU 

På baggrund af industristrategien er Europa-Kommissionen ved at etablere en række industrialliancer inden for de europæiske værdikæder for henholdsvis brint, lavemissionsindustri, råstoffer samt industrielle data og cloud. I alliancerne vil EU’s medlemsstater sammen med industrien og øvrige relevante interessenter arbejde for at fremme investeringer i og forbedre rammevilkårene for de enkelte værdikæder. Alliancerne er som udgangspunkt åbne for alle interesserede virksomheder, forskningsinstitutioner m.v. og medlemslande.

Brintalliancen er den første industrialliance, der blev etableret d. 8. juli 2020.

Læs mere om alliancen på Kommissionens hjemmeside

Tilmeld dig til alliancen på ec.europa.eu

Parallelt med arbejdet i brintalliancen vil Europa-Kommissionen iværksætte en række møder for at facilitere matchmaking mellem virksomheder og forskningsinstitutioner fra forskellige medlemslande, der ønsker at deltage i europæiske værdikæder og større europæiske statsstøtteprojekter (IPCEI).

Med henblik på at afdække interesse for at indgå i Kommissionens matchmaking events, vil der i oktober 2020 blive lanceret et dansk ’call of interest’, som har til formål at identificere de danske interesser i en europæisk brintværdikæde. Det danske ’call of interest’ vil være tilgængeligt via denne side.

Kontakt

  • Skriv til os, hvis du har spørgsmål forud for lanceringen i oktober
  • imc@erst.dk