EU’s industrialliancer og matchmaking

Hvis din virksomhed eller forskningsinstitution beskæftiger sig med brint, råstoffer, lavemissionsindustri, mikroelektronik eller data og cloud kan deltagelse i Europa-Kommissionens industrialliancer og matchmaking forløb være noget for dig. Interessetilkendegivelse for deltagelse i matchmaking forløb offentliggøres også på siden.

 • Opdateret 28. september 2021

Europa-Kommissionen offentliggjorde d. 10. marts 2020 sin strategi for EU’s industripolitik: En ny industristrategi for Europa. Strategien sigter mod at forbedre EU’s konkurrenceevne samt styrke omstillingen til en digital og klimaneutral økonomi.

På baggrund af industristrategien er Europa-Kommissionen ved at etablere en række industrialliancer inden for de europæiske værdikæder for henholdsvis brint, lavemissionsindustri, råstoffer, mikroelektronik samt industrielle data og cloud. I alliancerne vil EU’s medlemsstater sammen med industrien og øvrige relevante interessenter arbejde for at fremme investeringer i og forbedre rammevilkårene for de enkelte værdikæder. Alliancerne er som udgangspunkt åbne for alle interesserede virksomheder, forskningsinstitutioner m.v. og medlemslande.

Den Europæiske Alliance for Ren Brint (brintalliancen) har til formål at udvikle teknologier mm. indenfor værdikæder for power-to-x for at opbygge et europæisk brintmarked, der kan bidrage til den grønne omstilling i Europa. Dette inkluderer bl.a. teknologier inden for:

 • brintproduktion;
 • brint transmission og distribution;
 • brint og brintbaserede produkter i industrielle applikationer;
 • brint og brintbaserede produkter i mobilitet;
 • brint og brintbaserede produkter i energisektoren;
 • brint og brintbaserede produkter til boligapplikationer.

Den Europæiske Alliance for Kritiske Råstoffer (råstofalliancen) har til formål at sikre forsyningen af udvalgte kritiske råstoffer i EU ved at

 • opbygge værdikæder for udvinding, forarbejdning og anvendelse i EU,
 • øge genanvendelsen af kritiske råstoffer og
 • diversificere forsyningen fra tredjelande.

Europa-Kommissionen har i industristrategien fra marts 2020 annonceret, at der kommer en industriel alliance med fokus på at understøtte og omstille den energiintensive industri, såsom cement, stål og kemikalier, på vej til klimaneutralitet i Europa. Kommissionen kalder derfor alliancen "lavemissionsindustri" ("low carbon emission industry".

Erhvervsstyrelsen vil opdatere denne side, når alliancen er lanceret.

Den Europæiske Industrialliance for Processorer og Halvleder-teknologi (mikroelektronik) har til formål at bringe aktører sammen omkring design og produktion af mikroelekronik ved at

 • styrke europæiske økosystemer for design af elektronik
 • etablere den nødvendige produktionskapacitet

Den Europæiske alliance for Industrielle Data, Edge og Cloud har til formål at udvikle og udrulle næste generation af edge og cloud teknologier ved at

 • bringe aktører sammen om horisontale og teknologispecifikke investeringer
 • give anbefalinger til sammenhængende investeringer til europæiske data spaces
 • rådgive Europa-Kommissionen om krav og standarder for cloudtjenester

Spørgsmål og svar

Kontakt