Har du spørgsmål om handel i EU?

Vil du eksportere produkter eller tjenesteydelser i EU, og er du i tvivl om reglerne? Hos Erhvervsstyrelsens Indre Markeds Center kan du få personlig vejledning om reglerne på det europæiske marked. 

 • Opdateret 7. juli 2022

Erhvervsstyrelsens Indre Markeds Center tilbyder gratis vejledning om reglerne på det europæiske marked for virksomheder og selvstændige, som gerne vil eksportere varer eller tjenesteydelser. 

Har du et konkret spørgsmål eller en problemstilling om handel i EU, er vi klar til at hjælpe dig.

Kontakt Indre Markeds Center

Send en mail med dit navn, telefonnummer, e-mail og en kort beskrivelse af dit spørgsmål, så kontakter vi dig.

Her kan du også få hjælp

Er du i tvivl, om reglerne for eksport af dit produkt i EU? Så kan du kontakte produktkontaktpunktet i det land, du ønsker at eksportere til. 

For at lette den frie bevægelighed for varer har man i EU etableret produktkontaktpunkter i alle EU-lande, der fx. informerer om de nationale regler for varer. Det skal de gøre gratis og inden for 15 dage.

Dette kan produktkontaktpunkterne informere om:

 • Betingelser for markedsføring af produkter i EU
 • Nationale regler og procedurer i det land, du vil eksportere til.
 • Klagemuligheder i tilfælde af tvister, fx mellem en myndighed og din virksomhed.
 • Hvordan du kontakter de ansvarlige myndigheder.

Eksport af byggevarer

Har du spørgsmål om regler for eksport af byggevarer i EU, så skal du kontakte det særlige produktkontaktpunkt for byggevarer.

Hvis du vil sælge en tjenesteydelse i et andet EU-land og er i tvivl om, hvilke regler du skal leve op til, kan du kontakte den kvikskranken i det land, du skal yde tjenesten i.

For at lette den frie bevægelighed af tjenester har man i EU oprettet kvikskranker i alle EU-lande. Antallet af kvikskranker pr. land kan variere. I nogle lande findes fx kvikskranker, der er målrettet forskellige former for virksomheder.

Dette kan kvikskrankerne informere om:

 • Autorisationer og tilladelser, der kan være krav om, før du kan få adgang til at udøve bestemte serviceerhverv.
 • Hvordan du får adgang til offentlige registre og databaser over tjenesteydere og -ydelser.
 • Klagemuligheder i tilfælde af tvister mellem flere parter, fx myndigheder, tjenesteydere eller -modtagere. 
 • Hvor du, som tjenesteyder eller -modtager, kan få praktisk bistand fra organisationer og sammenslutninger.
 • Hvordan du kontakter de ansvarlige myndigheder. 

Hvis du oplever urimelige krav eller andre handelshindringer fra en offentlig myndighed i et andet EU-land, kan du klage til SOLVIT.

Hvad er SOLVIT?

SOLVIT er en tjeneste, som stilles til rådighed af den nationale forvaltning i hvert enkelt EU-land og i Island, Liechtenstein og Norge. SOLVIT er gratis.

Det er hovedsageligt en online-tjeneste. Selvom der findes et SOLVIT-center i hvert land, er den bedste måde at kontakte dem på via deres hjemmeside.

Det er SOLVIT’s mål at finde løsninger inden for 10 uger – fra den dag din sag tages op af SOLVIT-centret i det land, hvor problemet er opstået.

Hvornår kan SOLVIT hjælpe?

SOLVIT kan hjælpe dig, når:

 • dine EU-rettigheder som borger eller virksomhed ikke overholdes af offentlige myndigheder i et andet EU-land, og
 • du (endnu) ikke har indbragt sagen for retten (men vi kan stadig hjælpe dig, hvis du blot har klaget til en myndighed ).

SOLVIT kan ikke hjælpe når:

 • din virksomhed har problemer med en anden virksomhed
 • du har et forbrugerrelateret problem
 • du søger skadeserstatning
 • du indbringer din sag for retten (pga. SOLVIT’s uformelle karakter må formelle eller juridiske sager ikke køre sideløbende).

Kontakt SOLVIT i Danmark

Send en mail til [email protected]

Regler for handel i EU