Om verdensudstillingen

EXPO Verdensudstillinger fremmer den internationale handel og giver mulighed for at markedsføre Danmark som potentiel handelspartner.

  • Opdateret 29. november 2023

Hvem organiserer EXPO?

Når det officielle Danmark deltager i EXPO sker det typisk på baggrund af et offentligt-privat samarbejde, hvor staten og private sponsorer går sammen om at finansiere, udvikle og gennemføre udstillingen.

De år hvor Danmark officielt deltager, er det Erhvervsstyrelsen, der er ansvarlig for organiseringen af de danske bidrag til EXPO-udstillingerne - og den markedsføring af Danmark, der finder sted på udstillingerne - mens den mellemstatslige organisation Bureau International des Expositions (BIE) er overordnet ansvarlig for organisering af verdensudstillingerne.

Gå til BIE's hjemmeside

Spørgsmål om EXPO

Dansk deltagelse i EXPO 2025 i Japan

Alle øvrige spørgsmål om Danmarks deltagelse i EXPO'er