Handel med tjenesteydelser i EU

Tjenesters fri bevægelighed betyder, at du som udgangspunkt frit kan tilbyde dine tjenester på EU's indre marked. Men I nogle tilfælde kan medlemslande indføre deres egne regler, som du skal være opmærksom på.

 • Opdateret 23. marts 2022

Hvad er en tjenesteydelse?

En tjenesteydelse er en arbejdsydelse eller anden ydelse, hvor der ikke nødvendigvis sælges en egentlig vare, og som man normalt får betaling for. Det kan fx være arkitekt, håndværker eller turistguide.

Kend dine rettigheder

Hvis du har en virksomhed, der leverer tjenesteydelser i Danmark, kan du tilbyde dine ydelser i et andet EU-land uden at etablere en virksomhed eller filial dér. Det kan være nyttigt, hvis du:

 • kun ønsker at tilbyde dine tjenesteydelser dér i en kort periode, fx for at levere tjenesteydelsen til en specifik kunde, der bor dér
 • vil afprøve markedet, inden du udvider din virksomhed til det pågældende land.

Hvis du oplever, at en myndighed opstiller uretmæssige krav til dig som tjenesteyder, kan du henvende dig til det uformelle problemløsningsværktøj SOLVIT.

Uanset hvor længe du ønsker at arbejde i landet, kan der være specifikke krav omkring den branche du befinder dig i, fx at du skal leve op til bestemte krav for at udføre dit erhverv, eller du skal indhente tilladelser hos kommunen, fx hvis du arbejder inden for byggeområdet. Der er også sommetider standarder (nationale, europæiske eller globale), enten for selve tjenesten eller for de varer du bruger, du skal være opmærksom på, at du lever op til.

Hvis du vil vide, hvad du skal gøre i din situation, kan du kontakte kvikskranken i det land, hvor du ønsker at tilbyde dine tjenesteydelser eller Erhvervsstyrelsens Indre Markeds Center.

Mistanke om ubegrundede handelshindringer?

Hvis du mener, at en notificeret regel udgør en ubegrundet handelshindring for din virksomhed, kan du kontakte den danske myndighed, som har ansvar for området, Forbrugerombudsmanden eller Erhvervsstyrelsen, som kan hjælpe med at vurdere, om der kan gøres indsigelse mod reglen.

Klagemuligheder

Hvis du er uenig i en myndigheds praksis eller afgørelse, har du disse klagemuligheder:

 • Du kan klage over et afslag eller afgørelse hos den pågældende myndighed.
 • Du kan sende sagen til landets ombudsmand.
 • Du kan sende sagen til domstolene.
 • Du kan sende sagen til SOLVIT, som er en gratis tjeneste i hvert EU-land, hvis sagen opfylder kriterierne for en SOLVIT-sag.

Hvis dit erhverv er lovreguleret i det EU-land, du ønsker at levere tjenesteydelser i, kan det være nødvendigt at få dine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt dér. Proceduren for ansøgning og anerkendelse varierer, alt efter om erhvervsudøveren ønsker at levere sine tjenesteydelser permanent eller midlertidigt.

Lovregulerede erhverv kan være forskellige fra et EU-land til et andet. Se derfor Kommissionens database over lovregulerede erhverv, og find ud af om dit erhverv er lovreguleret i det EU-land, du skal levere tjenesteydelser i.

Der findes også særlige EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for visse professioner såsom jurister, flyveledere og piloter. Læger, sygeplejersker, jordemødre, tandlæger, farmaceuter, arkitekter og dyrlæger får automatisk anerkendelse af deres kvalifikationer.

 

Det europæiske erhvervspas

Med det europæiske erhvervspas (EPC) kan ansatte i fem erhverv få deres kvalifikationer anerkendt gennem en onlineprocedure. Ordningen gælder for:

 • Sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje
 • Farmaceuter
 • Fysioterapeuter
 • Bjergguider
 • Ejendomsmæglere.

Kontakt Erhvervsstyrelsens 'Indre Markeds Center'

Send mail med dit navn, telefonnummer, E-mail og en kort beskrivelse af dit spørgsmål, så kontakter vi dig.