Igangværende markedsundersøgelse på engrosmarkederne for bredbånd (Marked 3)

Erhvervsstyrelsen gennemfører i øjeblikket markedsundersøgelse af engrosmarkederne for bredbånd.

  • Opdateret 2. juli 2021

Høring over Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelser på engrosbredbåndsmarkederne på højkapacitetsinfrastruktur (M3HC) og lavkapacitetsinfrastruktur (M3LC) 

Erhvervsstyrelsen har den 2. juli 2021 iværksat en branchehøring over styrelsens udkast til markedsafgørelser på engrosmarkederne for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted (M3HC) samt udkast til markedsafgørelse på engrosmarkedet for netadgang til lavkapacitetsinfrastruktur på et fast sted (M3LC).

Yderligere har Erhvervsstyrelsen den 2. juli 2021 iværksat en branchehøring over styrelsens udkast til tilsagnsafgørelser på engrosmarkederne for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur på et fast sted (M3HC) samt udkast til tilsagnsafgørelse på engrosmarkedet for netadgang til lavkapacitetsinfrastruktur på et fast sted (M3LC). Samtlige udkast til afgørelser, såvel markedsafgørelser som tilsagnsafgørelser, ses i boksen nedenfor.

Skriftlige bemærkninger hertil bedes fremsendt senest den 27. august 2021 til postmar@erst.dk

Bemærk: Erhvervsstyrelsen efterspørger branchens konkrete stillingtagen til enkelte forhold i netadgangsforpligtelsen for en række selskaber. Det fremgår i grå bokse i afgørelsesudkastene.

 

Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelser på engrosbredbåndsmarkederne på M3HC og M3LC

Markedstest af tilbud om tilsagn på engrosmarkederne for netadgang til lav- og højkapacitet (Marked 3LC og marked 3HC).

Erhvervsstyrelsen har den 21. januar 2021 sendt tilbud om tilsagn på engrosmarkederne for netadgang til lav- og højkapacitetsinfrastruktur i markedstest (Marked 3LC og marked 3HC). Tilsagn fra EWII, Fibia og Norlys relaterer sig til markedet for højkapacitet. TDC’s tilsagn relaterer sig til både lav- og højkapacitetsmarkederne.

Skriftlige bemærkninger hertil bedes fremsendt senest 25. februar 2021 kl. 12 til postmar@erst.dk (fristen er dermed forlænget fra den 11. februar til den 25. februar). Erhvervsstyrelsen vil offentliggøre høringssvarene på ERST.dk, og høringssvarene vil endvidere indgå i styrelsens opfølgende dialog med hhv.  EWII, Fibia, Norlys og TDC.
 

Se ”Formål med tilsagn og videre proces” og tilsagn i markedstest:

Erhvervsstyrelsen har modtaget høringssvar fra 10 interessenter til tilsagn på engrosmarkederne for netadgang til lav- og højkapacitetsinfrastruktur.

Se høringssvar til tilsagn fra de 10 interessenter

Styrelsen har den 4. december 2020 offentliggjort et revideret udkast til de delmarkedsspecifikke afsnit i markedsanalysen (afsnit 5) på engrosmarkedet for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur (marked 3HC).

Styrelsen offentliggjorde samtidig et høringsnotat over de høringssvar, der er indkommet i forbindelse med den offentlige høring vedr. M3HC. Høringssvarene kan ses i sin fulde længde nedenfor.

Styrelsen har den 7. september 2020 sendt et udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang til lavkapacitetsinfrastruktur (marked 3LC) i høring i branchen. Høringsfristen var den 5. oktober 2020.

Erhvervsstyrelsen har modtaget 7 høringssvar

Styrelsen har den 8. juli 2020 sendt et udkast til markedsanalyse på engrosmarkederne for netadgang til højkapacitetsinfrastruktur (marked 3HC) i høring i branchen. Høringsfristen var den 24. august 2020.

Erhvervsstyrelsen har modtaget 13 høringssvar

Styrelsen har den 24. april 2020 sendt et udkast til geografisk afgrænsning i høring i branchen. Høringsfristen var den 20. maj 2020.

Erhvervsstyrelsen har modtaget 11 høringssvar

Styrelsen har den 18. december 2019 sendt et udkast til produktmarkedsafgrænsning i høring i branchen. Høringsfristen var den 31. januar 2020.

Erhvervsstyrelsen har modtaget 11 høringssvar