Hvidvask

Ideal Office ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Ideal Office ApS

  • 27. september 2021
  • Ideal Office ApS
  • Udbydere af c/o-adresser og virtuelle kontorhoteller

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 27. september 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Ideal Office ApS, CVR-nr. 40405798.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at udarbejde materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Ideal Office ApS modtog herudover et påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af udvalgte kundesager kunne konstatere, at virksomheden i ét tilfælde ikke havde gennemført tilstrækkelige foranstaltninger for at klarlægge kundens ejer- og kontrolstruktur og et påbud for i seks tilfælde ikke at have vurderet, og hvor relevant, indhentet oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, samt i syv tilfælde ikke at have gennemført skærpede kunde kundekendskabsprocedurer.

Ideal Office ApS modtog desuden en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af udvalgte kundesager kunne konstatere, at virksomheden i syv tilfælde ikke rettidigt havde kontrolleret kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde og i to tilfælde ikke rettidigt havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere visse kunders reelle ejeres identitetsoplysninger.

Virksomheden modtog endelig påtale for i seks tilfælde ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge kundens ejer- og kontrolstruktur og i et tilfælde påtale for ikke rettidigt at have vurderet, og hvor relevant, indhentet oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed.