Hvidvask

I V REVISION ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende IV REVISION ApS

  • 3. juni 2019
  • I V REVISION ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 3. juni 2019 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende I V REVISION ApS, CVR-nr. 18073676.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at I V REVISION ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, så det lever op til kravene i hvidvaskloven.

I V REVISION ApS modtog en påtale for at have udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden rettidigt at have registreret sig i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

I V REVISION ApS modtog endvidere en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer ved etablering af forretningsforbindelsen, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af fem kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke rettidigt havde kontrolleret identitetsoplysninger ved forretningsforbindelsens etablering.