Hvidvask

Hovmand & Partner ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Hovmand & Partner ApS

  • 3. februar 2021
  • Hovmand & Partner ApS
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 3. februar 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Hovmand & Partner ApS, CVR-nr. 32478123.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, så det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at virksomheden ikke rettidigt havde gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer ved etablering af forretningsforbindelsen, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke havde kontrolleret kundens identitetsoplysninger ved forretningsforbindelsens etablering. Virksomheden fik en påtale for dette forhold.