Hvidvask

Høffner Revision A/S Offentligt Godkendte Revisorer

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Høffner Revision A/S Offentligt Godkendte Revisorer

  • 14. august 2020
  • Høffner Revision A/S Offentligt Godkendte Revisorer
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 14. august 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Høffner Revision A/S Offentligt Godkendte Revisorer, CVR-nr. 76637415.

Erhvervsstyrelsen påbød Høffner Revision A/S Offentligt Godkendte Revisorer at opdatere sin risikovurdering, så den lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen påbød endvidere Høffner Revision A/S Offentligt Godkendte Revisorer at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, så de lever op til kravene i hvidvaskloven.