Hvidvask

HEADSUP ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende HEADSUP ApS

  • 25. marts 2021
  • HEADSUP ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 25. marts 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende HEADSUP ApS, CVR-nr. 36082097.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover virksomheden at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.

HEADSUP ApS modtog et påbud for ikke at have gennemført og sikret tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i et tilfælde ikke havde kontrolleret en kundes identitetsoplysninger og i flere tilfælde ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge en virksomhedskundes ejer- og kontrolstruktur, samt ikke indhentet og kontrolleret den/de reelle ejeres identitetsoplysninger.

HEADSUP ApS modtog endvidere et påbud for ikke løbende at have overvåget nogle forretningsforbindelser og ajourført dokumenter, data eller oplysninger om kunderne.

HEADSUP ApS modtog en påtale for ikke at have gennemført og sikret tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i flere tilfælde ikke rettidigt havde kontrolleret en kundes identitetsoplysninger og i flere tilfælde ikke rettidigt havde gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge en virksomhedskundes ejer- og kontrolstruktur, samt ikke rettidigt indhentet og kontrolleret den/de reelle ejeres identitetsoplysninger.

HEADSUP ApS modtog herudover en påtale for ikke tilstrækkeligt at have iagttaget hvidvasklovens opbevaringspligt, idet Erhvervsstyrelsen kunne konstatere, at virksomheden i nogle tilfælde ikke havde opbevaret tilstrækkelige oplysninger, som var blevet indhentet som led i virksomhedens kundekendskabsprocedurer.