Hvidvask

HE REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende HE REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

  • 15. marts 2022
  • HE REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1, § 8, stk. 1 traf Erhvervsstyrelsen den 15. marts 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende HE REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, CVR-nr. 29404992.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.