Hvidvask

Hartzberg+, statsautoriseret revisionsanpartsselskab ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Hartzberg+, statsautoriseret revisionsanpartsselskab ApS

  • 16. november 2021
  • Hartzberg+, statsautoriseret revisionsanpartsselskab ApS
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 16. november 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Hartzberg+, statsautoriseret revisionsanpartsselskab ApS, CVR-nr. 40535349.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan den blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover virksomheden at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog desuden påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af udvalgte kundesager kunne konstatere, at virksomheden i et tilfælde ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere en kundes reelle ejeres identitetsoplysninger samt ikke havde klarlagt dennes ejer- og kontrolstruktur.

Virksomheden modtog ligeledes påbud for i fire tilfælde ikke at have kontrolleret om kunden, kundens reelle ejere er en politisk eksponeret person eller en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.