Hvidvask

HARBOE OG B. GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende HARBOE OG B. GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB

  • 12. januar 2021
  • HARBOE OG B. GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 12. januar afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende HARBOE OG B. GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB, CVR-nr. 33649452.

Erhvervsstyrelsen påbød HARBOE OG B. GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB, at opdatere sin risikovurdering, så den lever op til kravene i hvidvaskloven.

HARBOE OG B. GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer ved etablering af forretningsforbindelsen, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i flere kundesager ikke rettidigt havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere de reelle ejeres identitet.

HARBOE OG B. GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB, modtog endvidere en påtale for ikke løbende at have overvåget en forretningsforbindelse og ajourført dokumenter, data eller oplysninger om kunden.