Hvidvask

H-BOGFØRING ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende H-BOGFØRING ApS

  • 12. juni 2020
  • H-BOGFØRING ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af en gennemført kontrol af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1, traf Erhvervsstyrelsen den 12. juni 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende H-BOGFØRING ApS, CVR-nr. 27229506.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover virksomheden at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.