Grønt Iværksætterpanels anbefalinger til regeringen

Hvilke udfordringer oplever de grønne iværksættere, og hvordan kan regeringen hjælpe dem? Grønt Iværksætterpanel lancerer løbende henover 2022 deres anbefalinger til regeringen.