Bæredygtighed og ansvarlig ledelse

Erhvervsstyrelsen vejleder de største danske virksomheder om kravene til årsrapportens bæredygtighedsrapportering. Vi arbejder også for at fremme god virksomhedsledelse og samfundsansvar til gavn for erhvervslivet og samfundet som helhed. 

God, ansvarlig ledelse og arbejdet med samfundsansvar er med til at sikre tillid til virksomheden og tiltrække investorer. 

I Erhvervsstyrelsen arbejder vi for at skabe bedre rammer for at drive virksomhed og skabe vækst. Det gør vi blandt andet ved at fremme virksomheders samfundsansvar - også kaldet ESG eller Corporate Social Responsibility (CSR) - gennem udvikling og udbredelse af ny viden, vejledninger og værktøjer til virksomheder. 

Vi vejleder bl.a. om de redegørelser, som de største danske virksomheder skal rapportere om efter årsregnskabslovens regler og om rapportering efter taksonomiforordningen. Vi orienterer virksomhederne om de nye regler, der er på vej med CSRD og de europæiske bæredygtighedsstandarder.  

Vi sekretariatsbetjener også fire initiativer, som arbejder for god ledelse eller samfundsansvar, og som er uafhængige af erhvervsministeren: 

  • Komitéen for god Fondsledelse 
  • Komitéen for god Selskabsledelse 
  • Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål 
  • NCP Danmark - Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd